Top

Kalkaanslag

kalkaanslag op kraan

Wat is kalkaanslag?


Kalkaanslag ontstaat doordat de kalkdeeltjes in het leidingwater zich vasthechten. In warm en heet water ontstaat méér kalkafzetting dan bij lagere temperaturen.

Zowel aan de buitenzijde (zie foto) als binnenin leidingen en toestellen vormt kalk een probleem. Met name de inwendige kalkaanslag kost u geld.

De zichtbare kalk, die met het water mee naar buiten komt, is minder schadelijk en veroorzaakt vooral ergernis...

Kalkaanslag, kalksteen, kalkafzetting

Drinkwater bevat van nature kalk, wat nuttig is voor de mens die dagelijks mineralen als magnesium en calcium nodig heeft:
CaCO3 = calciumcarbonaat = kalksteen.

Natuurlijk water bevat koolzuur waarin kalksteen gemakkelijk zal oplossen. Tijdens dit proces wordt kalksteen van een vaste stof omgezet in een zout:
Ca (HCO3)2 = calcium-bicarbonaat.

De tegenstelde omzetting komt ook voor onder natuurlijke omstandigheden, omdat de binding tussen kalk (in vaste vorm) en calcium-bicarbonaat (opgeloste zout) niet erg sterk is. Een voorbeeld: kreeften bouwen hun schaal door het splitsen van calcium-bicarbonaat, waarbij kalksteen (CaCO3) vrijkomt. Dit proces komt veel vaker voor in de natuur.

Kalkaanslag in waterleidingen

Kalkaanslag belemmert de doorstromingBinnenin installaties voor drinkwater, verwarming en sanitair gebeurt eigenlijk hetzelfde. De kalk -in opgeloste vorm- kan gemakkelijk neerslaan en zich vasthechten in leidingbuizen, op verwarmings-elementen en in allerlei apparaten en machines die water verbruiken. Deze aanslag kan erg hard worden en staat daarom ook wel bekend als ketelsteen.

Ionenbindend veld aanbrengen

Als gevolg van een magnetisch veld zal calcium-carbonaat (opgeloste kalk) een verbinding aangaan met metaal-ionen, die zich eveneens in het water bevinden. Hierdoor zal de aangevoerde kalk niet meer kunnen neerslaan en wordt kalkaanslag voorkomen.

H2O + CO2 = H2CO3 = koolzuur
Bij de ionenbinding komt koolzuur vrij, wat een erosie van bestaande kalkafzetting tot gevolg heeft. Deze kalksteen zal geleidelijk defragmenteren. Hoe dikker de kalkaanslag, des te langer dit zuiveringsproces duurt. In oude, vervuilde leidingen kan dat vele maanden duren. Dat het geleidelijk gaat is een voordeel, aangezien er dan niet gemakkelijk verstopping zal optreden. Het zwakke koolzuur tast het metaal van de leidingen overigens niet aan.

In de kringloop van de natuur zijn calcium-bicarbonaat en calciumcarbonaat niet bijzonder stabiel. Er is sprake van een voortdurende verandering van vaste naar opgeloste vorm - en omgekeerd. Calciumcarbonaat (dat zich na de behandeling heeft verbonden met ionen) zal daardoor na enkele dagen weer terugkeren naar calcium-bicarbonaat.

Principe van elektronisch ontkalken

kalkaanslag voorkomen door ionenbindingCa (HCO3)2: dit is kalk in zoutvorm, die gemakkelijk overgaat in CaCO3 dat kalkproblemen veroorzaakt. Onder invloed van een speciaal elektro-magnetisch veld gaan de metaal-ionen (in het water) een verbinding aan met de CaCO3 kristallen, waardoor deze niet meer kunnen neerslaan.

De ionenverbindingen blijven circa 2 à 3 dagen in stand. Gedurende die periode zullen kalkdeeltjes ongehinderd met het (tap)water meestromen en het leidingsysteem weer verlaten. Wanneer er een tijdje geen water wordt verbruikt (bijvoorbeeld tijdens verlof) zal er ook geen nieuwe kalk worden aangevoerd.

Waarom een elektronische ontkalker?

Waterbehandeling volgens het elektronisch principe geeft betere resultaten, omdat er een sterker veld kan worden aangebracht. Door toepassing van modulatie (signaalwisseling) kunnen verschillende soorten kalk-kristallen worden behandeld.

Voordelen ten opzichte van een vaste magneet: zowel signaalsterkte (amplitude) als aantal veldwisselingen (frequentie) worden gevarieerd. Een dynamisch signaal komt de effectiviteit ten goede.

Hoe werkt een kalk-neutralisator?

De signaalgenerator van een kalk-neutralisator werkt automatisch en is aangesloten op twee of meer elektroden rondom de waterleiding. Er is geen elektrisch contact met de leiding - en evenmin met het water

De samenstelling (kalkconcentratie) en stroomsnelheid van het water zijn maatgevend voor de werking van de generator. Dit wordt automatisch gedetecteerd via de elektroden, die het veldsignaal afstemmen op het water dat door de leiding stroomt.

Het gemoduleerde laagfrequent veld bewerkstelligt de ionenbinding, die geen invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater. De kalkdeeltjes worden slechts in oplossing gebracht, waarmee kalk-afzetting achterwege blijft.

Een moderne elektronische kalk-neutralisator regelt continu en automatisch de frequentie èn de amplitude van het veldsignaal. Deze stemt a.h.w. af op het waterdebiet en de kalkconcentratie van het water.

Kalk-neutralisator ook voor erg hard water

Kalkaanslag kost geld...In het algemeen is een elektronische ontkalker (elektromagnetisch antikalksysteem) prima te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen in water tot 45 graden Franse hardheid. Dat komt overeen met ca. 25 graden Duitse hardheid.

In extreme situaties is het zinvol om een tweede ontkalker te plaatsen op de uitgang van de warmwater-voorziening, dus na de boiler.

Meer info over huishoudelijk water behandelen.